Hart van Heuze Onderwijs

Asten-Heusden

In Asten-Heusden is door Adriaans een multifunctioneel gebouw gerealiseerd in opdracht van Gemeente Asten, Stichting Prodas en Stichting Unitas. Naast een kindcluster waarin een primair onderwijs, peuterspeelzaalwerk, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang wordt verzorgd is er sprake van een welzijnscluster. Hierin zijn een zorgsteunpunt, een gymzaal, een actifiteitenruimte, een biljartruimte, gemeenschapszaal, vergadercentrum en een café gehuisvest. Het gebouw, bestaande uit twee bouwlagen, heeft een vloeroppervlakte van 3.580 m2.

Fotoimpressies