Onderscheidend vermogen

Onderscheidend vermogen

Onze werknemers

Onze werknemers zijn er trots op dat ze onderdeel uitmaken van Adriaans Bouwgroep. Zij representeren de kennis en kunde van ons bedrijf. Daarom zijn zij goed opgeleid maar dat proces van opleiden houdt nooit op. Voor de facilitering van dit proces hebben wij connecties met de Avans Hogescholen van Tilburg en Den Bosch, Fontys Hogeschool in Eindhoven, praktijkopleider Bouwmensen en de regionale ROC’s.

Projectmanagement

Wij kunnen als ontwikkelend bouwbedrijf uw gehele bouwproces begeleiden, vanaf de eerste schets tot en met de oplevering. Voor ieder project hebben wij één aanspreekpunt. Door de inrichting van onze organisatie hebben wij korte communicatielijnen en een adequate beheersing van de projecten. Individuele kopers worden door onze eigen kopers begeleider gedurende het gehele proces met raad en daad bijgestaan.

Eigen service en onderhoudsdienst

Een pand wordt niet alleen gebouwd maar moet daarna ook worden beheerd. Dat vraagt om een lange termijn visie waarbij service en onderhoud en cruciale rol spelen. Dit wordt veelal door derden gedaan maar Adriaans Bouwgroep heeft deze discipline in eigen huis. Hierdoor kan de bouw en het beheer door één en dezelfde partij worden uitgevoerd. Dit geeft korte beslis- en communicatielijnen. Bovendien: wie kan nu beter service en onderhoud uitvoeren, dan de partij die het pand zelf gebouwd heeft.

MVO

Maatschappelijke betrokkenheid is voor Adriaans Bouwgroep een werkwoord. Je moet het doen. Zo ondersteunen wij regionale culturele organisaties en sportverenigingen. Ook hebben wij meerdere activiteiten voor scholen. Wij hebben voortdurend stageplekken beschikbaar. Naast de verduurzaming van ons wagenpark voeren wij daar waar mogelijk, onze operationele activiteiten duurzaam uit. Wij nemen onze maatschappelijke rol door te participeren in bestuursfuncties binnen Bouwend Nederland.