Hoogste puntviering nieuwbouw bedrijfshuisvesting Berendsen

7 september 2017 Laura Munsters

Op woensdag 6 september 2017 is het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw bedrijfshuisvesting Berendsen aan de Heibloemweg te Helmond. Nadat, na een lange voorbereidingsperiode met betrekking tot de keuze voor de locatie door Berendsen, in april de bouwteamselectie heeft plaatsgevonden is eind juni 2017 met het werk gestart. Dankzij de inzet van opdrachtgever, architect, adviseurs, bouwkundig aannemer Adriaans Aannemersbedrijf, aannemer W-installatie van den Buijs Installaties, aannemer E-installatie Elektro Vogels en alle overige projectbetrokkenen is in een korte tijdsspanne inmiddels het hoogste punt bereikt.  Hierbij werd tijdens een korte festiviteit stilgestaan door alle betrokkenen. Oplevering van de nieuwbouw is gepland medio december 2017.